جدول غذایی اسپیرولینا

جدول غذایی اسپیرولینا

ماده

مقدار

واحد اندازه گیری

رطوبت

4-9

DM%

چربی

4-16

DM%

پروتئین

60-70

DM%

خاکستر

3-11

DM%

کربوهیدرات ها

14-19

DM%

انرژی

1504.0

kJ/100 g

فیبر خام

3-7

DM%

مواد معدنی

 

 

کلسیم

1200

mg/kg

منیزیم

3300

mg/kg

فسفات

13000

mg/kg

پتاسیم

26000

mg/kg

سدیم

22000

mg/kg

اسیدهای چرب

 

 

پالمیتیک

25.8-44.9

درصد کل اسیدهای چرب

پالمیتولئیک

2.3-3.8

درصد کل اسیدهای چرب

استئاریک

1.7-2.2

درصد کل اسیدهای چرب

اولئیک

10.1-16.6

درصد کل اسیدهای چرب

لینولئیک

11.1-12.0

درصد کل اسیدهای چرب

گاما-لینولنیک

10.1-40.1

درصد کل اسیدهای چرب

ویتامین ها / کاروتنوئیدها

 

 

بتا کاروتن

140000

μg/100 g

کاروتنوئید

1700

mg/kg

پروویتامین

2330000

IU kg1

تیامین

34-50

mg/kg

B2

30-46

mg/kg

نیاسین (B3)

130-150

mg/kg

B6

5-8

mg/kg

B12

1.5-2.0

mg/kg

فولیات

0.5

mg/kg

آمینو اسید

 

 

لیزین

2.60-4.63

DM%

فنیل آلانین

2.60-4.10

DM%

تیروزین

2.60-3.42

DM%

لوسین

5.90-8.37

DM%

متیونین

1.30-2.75

DM%

اسید گلوتامیک

7.04-7.30

DM%

اسید آسپارتیک

5.20-6.00

DM%

 


نظرات کاربران
ارسال نظر