×

محیط کشت جلبک هماتوکوکوس (10لیتر)

Haematococcus Pluvialis

Cyanbiotech

350000
موجود
در بسته 250 میلی لیتری تغلیظ شده و ارسال می گردد
مشخصات فنی

محیط کشت جلبک هماتوکوکوس (10لیتر)