×

استوک جلبک هماتوکوکوس (250ml)

Haematococcus Pluvialis

Cyanbiotech

750000
موجود
جلبک هماتوکوکوس یکی از غنی ترین منابع برای تولید استاگزانتین می باشد
مشخصات فنی

استوک جلبک هماتوکوکوس (250ml)