×

کلرلا پیرنویدوزا - Chlorella pyrenoidosa

Cyanbiotech

قبل از سفارش حتما تماس بگیرید - باتوجه به نحوه نگهداری ، بین سه تا چهارهفته بعد از تاریخ سفارش تحویل
ناموجود
مشخصات فنی

کلرلا پیرنویدوزا - Chlorella pyrenoidosa