×

نوع نمایش :
19 کالا
مقایسه

فیکوسیانین(25g)

phycocyanin

پودر خوراکی فیکوسیانین 25 گرمی غذای آبی
490000
0
مقایسه

فیکوسیانین(50g)

phycoccyanin

پودر خوراکی فیکوسیانین 50گرمی غذای آبی
900000
0
مقایسه

اسپیرولینا(500g)

spirulina

پودر خوراکی جلبک اسپیرولینا 500گرمی غذای شگفت انگیز
487500
0
مقایسه

اسپیرولینا(100g)

spirulina

پودر خوراکی جلبک اسپیرولینا 100گرمی غذای شگفت انگیز
150000
99000
0
مقایسه

اسپیرولینا(50g)

spirulina

پودر خوراکی جلبک اسپیرولینا 50گرمی غذای شگفت انگیز
55000
0
مقایسه

استوک جلبک اسپیرولینا (1لیتر)

Spirulina Platensis

جلبک اسپیرولینا برای مصارف خواکی و دارویی با فواید و خواص اعجاب انگیز کشت داده می شود
350000
300000
0
مقایسه

محیط کشت جلبک هماتوکوکوس (10لیتر)

Haematococcus Pluvialis

در بسته 250 میلی لیتری تغلیظ شده و ارسال می گردد
350000
0
مقایسه

محیط کشت جلبک اسپیرولینا (1000لیتر)

Spirulina Platensis

دردو بسته 250 میلی لیتری بسته بنده شده و پس از دریافت بایستی طبق دستورالعمل همراه با اب مخلوط گردد
350000
0
مقایسه

استوک جلبک هماتوکوکوس (250ml)

Haematococcus Pluvialis

جلبک هماتوکوکوس یکی از غنی ترین منابع برای تولید استاگزانتین می باشد
750000
0
loading

در حال بازیابی ...