×
350000 350000
مارک

محیط کشت

نوع نمایش :
2 کالا
مقایسه

محیط کشت جلبک هماتوکوکوس (10لیتر)

Haematococcus Pluvialis

در بسته 250 میلی لیتری تغلیظ شده و ارسال می گردد
350000
0
مقایسه

محیط کشت جلبک اسپیرولینا (1000لیتر)

Spirulina Platensis

دردو بسته 250 میلی لیتری بسته بنده شده و پس از دریافت بایستی طبق دستورالعمل همراه با اب مخلوط گردد
350000
0
loading

در حال بازیابی ...